Reglement

Reglement ‘De Curieuze Collectie’ 2019

              

Curieus Gent Oost organiseert onder de naam  ‘De Curieuze Collectie’  een wedstrijd voor  kunstenaars.

De organisatie wil met dit initiatief zowel het artistieke als het sociaal-culturele gebeuren in Gent ondersteunen en stimuleren. ‘De Curieuze Collectie’ geeft een forum aan  kunstenaars vanaf 16 jaar.

‘De Curieuze Collectie’ wil de kans bieden aan de kandidaten om hun werk aan een groot en verscheiden publiek te laten zien en tegelijk de bezoekers tijdens het weekend de mogelijkheid geven om met kunst kennis te maken.

Artikel 1

De wedstrijd staat in de editie 2019 open voor beeldende kunsten.

Artikel 2

Iedereen die zichzelf beschouwt als een beeldend kunstenaar, de minimum leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op 1 januari 2019, in Gent woont, er geboren is of er studeert en akkoord gaat met onderhavig reglement, kan deelnemen aan ‘De Curieuze Collectie’ 2019. De inschrijving bedraagt 7,50 euro.  

Artikel 3

De organisatie kiest dit jaar als thema “Bruegel revisited”. De kunstenaars beschikken binnen dit thema over de volledige artistieke vrijheid.

Artikel 4

Curieus Gent Oost, initiatiefnemer van ‘De Curieuze Collectie’ 2019, organiseert de tentoonstelling van de door de jury geselecteerde werken. Deze laureatententoonstelling loopt van vrijdagavond 3 mei 2019 tot en met zondag 5 mei 2019 in de Sint-Amanduskapel (Campo Santo, toegang via de Antwerpsesteenweg) in Sint-Amandsberg. De inkom is gratis. Alle deelnemers zijn uitgenodigd op de openingsreceptie op vrijdag 3 mei 2019 om 19u30.

Artikel 5

‘De Curieuze Collectie’ 2019 omvat 3 stadia:

  1. De registratie en inschrijving

Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op de website en op eenvoudig verzoek bij Curieus Gent Oost.

Na ontvangst van de inschrijving, uiterlijk op 15 maart 2019, ontvangt de deelnemer een uniek registratienummer en een invulformulier. Op dit formulier dat voorafgaand aan de jurering moet ingediend worden, kan de kunstenaar in maximaal 100 woorden zijn werk toelichten.

Deze informatie zal gebruikt worden voor de verzekering, de selectie, de bijhorende persmap en de catalogus.

Iedere kunstenaar kan slechts onder één naam inschrijven. Elke deelnemer kiest voor minimaal één en maximaal drie werken.

Inschrijven kan via info@decurieuzecollectie.be of op één van de onderstaande contactadressen, en na overschrijving van 7,50 euro op rekeningnummer BE06 0682 2442 8422 van Curieus Gent Oost (BIC: GKCCBEBB).

  1. De selectie

Van elke deelnemende kunstenaar wordt de inzending door de jury geëvalueerd op zaterdag 30 maart 2019 tussen 9.00 u en 12.00 u in Theater Scala, Dendermondsesteenweg 163–165 te 9000 Gent. De jury bestaat uit tenminste vier leden met naam en faam binnen de kunstensector. De werken dienen aanwezig te zijn. Op basis van de collectieve beslissing van de jury wordt een groepstentoonstelling van tien geselecteerde kunstenaars samengesteld. Het is mogelijk dat de jury niet alle ingediende werken van de kunstenaar selecteert.

De kunstwerken worden, na deze beoordeling, door de kunstenaar terug meegenomen.

De geselecteerde werken moeten door de laureaat of zijn vertegenwoordiger naar de tentoonstellingsruimte worden gebracht (uurregeling na afspraak) en na het afsluiten van de tentoonstelling op zondag 5 mei 2019 om 18.00 uur worden afgehaald. De publieksprijs wordt dan meteen bekend gemaakt.  

  1. De laureatententoonstelling

De tien door de jury geselecteerde laureaten krijgen dus de kans om deel te nemen aan de groepstentoonstelling. Deze zal onder de naam ‘De Curieuze Collectie’ 2019 worden bekendgemaakt. De laureaten ontvangen bovendien een unieke, door de jury getekende, oorkonde. Tijdens de openingsreceptie op vrijdagavond 3 mei 2019 wordt een eindwinnaar aangeduid. De winnaar ontvangt een geldprijs en krijgt de gelegenheid voor een solotentoonstelling in Gent.

Artikel 6

De beoordeling van de werken gebeurt door een deskundige jury. De beslissing is onherroepelijk.

Artikel 7

Curieus Gent Oost staat in voor de presentatie van de kunstwerken.

Artikel 8

Alle werken blijven eigendom van de kunstenaar. Deze verbindt zich ertoe de door de jury geselecteerde kunstwerken gratis ter beschikking te houden tot en met het afsluiten van de tentoonstelling.

Afbeeldingen van alle deelnemende werken kunnen gratis worden gebruikt voor grafische doeleinden zoals de aanmaak van een catalogus of ander promotiemateriaal in functie van ‘De Curieuze Collectie’ 2019.

Artikel 9

De jury heeft het recht om kunstwerken te weigeren die om ethische en/of praktische redenen problemen kunnen stellen.

Bij vragen over dit reglement kan u contact opnemen met de organisatie van De Curieuze Collectie.

Sint-Amandsberg, januari 2019